Financování

Po dohodě s investorem je možno nastavit individuální platební kalendář v závislosti konkrétních možností zájemce (např. při prodeji stávající nemovitosti) i podle konkrétních požadavků úvěrující banky!

Nejčastější způsob financování při koupi bytové jednotky.

Ing. Filip Kovařík
  • Nebo napište na:
2%

První splátka: cca 200 000 Kč

20%

Druhá splátka: 20% kupní ceny

40%

Třetí splátka: 40% kupní ceny

30%

Čtvrtá splátka: 30% kupní ceny

8%

Pátá splátka: 8% zbývající část kupní ceny

  1. Ústní rezervace po dobu 2-3 dnů
  2. Rezervační smlouva (bytová jednotka), rezervační poplatek ve výši cca 200.000,-Kč se splatností do tří pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy - platba na účet prodávajícího.
  3. Do deseti dnů po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní kupující uhradí druhou část kupní ceny ve výši 20%. V případě úhrady této části kupní ceny prostřednictvím hypotečního úvěru ve výši vlastních prostředků klienta - platba na účet prodávajícího.
  4. Do deseti dnů po oznámení o dokončení hrubé stavby uhradí kupující další část z kupní ceny ve výši 40%. V případě úhrady této části kupní ceny prostřednictvím hypotečního úvěru vázáno na podmínky úvěrující banky - platba na účet prodávajícího.
  5. Do deseti dnů po oznámení o dokončení stavby do fáze před instalací volitelných položek (viz Standardy a vybavení) uhradí kupující další část z kupní ceny ve výši 30%. V případě úhrady této části kupní ceny prostřednictvím hypotečního úvěru vázáno na podmínky úvěrující banky - platba na účet prodávajícího.
  6. Kupní smlouva je smlouva, kterou se bytová jednotka převádí z prodávajícího na kupujícího. Uzavírá se po dokončení stavby bytové jednotky. Před podpisem kupní smlouvy, uhradí kupující zbývající část kupní ceny na základě smlouvy o úschově peněz. Uvolnění kupní ceny ve prospěch prodávajícího až po provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího.

Nové byty v lokalitě Říčany - Mukařov - Spojovací, Praha - Východ | Financování

S financováním vám poradí pan Maršál, +420 603 838 561

Nové byty v lokalitě Říčany - Mukařov - Spojovací, Praha - Východ | Financování